Συνώνυμες λέξεις είναι οι λέξεις που έχουν περίπου την ίδια σημασία

Αντιστοίχιση Άσκησης

Διάλεξε για την κάθε λέξη τη συνώνυμή της.
ανάσα
κατάστημα

ιερέας
λεφτά
πληγή

φωτεινός
άτακτος
τεράστιος
επισκευάζω
λευκός