ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΤΑ ΚΕΝΑ (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ)

Συμπλήρωσε τις παρακάτω προτάσεις με τις λέξεις της παρένθεσης στην κατάλληλη πτώση.

  
Συμπλήρωσε τα κενά στην παρακάτω άσκηση με μικρά τονισμένα γράμματα και πάτα έλεγχος για να δεις το σκορ σου
-Άκουσε τις της του.( κραυγή,αδερφή)
-Σκούπισα τις από την .(ζάχαρη , κάμαρα)
-Τα ράφια των είναι γεμάτα βιβλία που μιλάνε για τις και τις .(βιβλιοθήκη,τέχνη,επιστήμη)
μου διορθώνει μόνη της τις των που υπάρχουν στην του σπιτιού της.(ξαδέρφη,βλάβη,βρύση,,αυλή)
-Σιχαίνεται τη και φοβάται πολύ τις και τις .(βροχή,αστραπή,βροντή)